แจ้งเตือนภัย
ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
>ค้นหาผลิตภัณฑ์อาหาร
รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่สงสัยว่าไม่ปลอดภัย
idรูปผลิตภัณฑ์ชื่อผลิตภัณฑ์รุ่นที่ผลิต/
วัน-เดือน-ปีที่ผลิต
ผู้ผลิต/
ผู้จำหน่าย
ยืนยันผลตรวจ-

[Back]

ผู้ประสานงาน สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลยาและเครื่องสำอางค์
E-mail : swindowone@gmail.com
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีสุดบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Browser ดาวน์โหลด Firefox และ ดาวน์โหลด GoogleChrome