เข้าสู่ระบบ >> Login
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน?
เกณฑ์คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาที่ขอจองเข้ามาในระบบ
โครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยาสำหรับโรงพยาบาล
1. เลือกครอบคลุมทุกโรงพยาบาลที่จองเข้ามา
2. เลือกครอบคลุมทุกเลขทะเบียน
3. ใน 1เลขทะเบียนไม่เกิน 3 รุ่นการผลิต
ผู้ประสานงาน สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลยาและเครื่องสำอางค์
E-mail : swindowone@gmail.com
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีสุดบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Browser ดาวน์โหลด Firefox และ ดาวน์โหลด GoogleChrome