เข้าสู่ระบบ >> Login
ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน?
เกณฑ์คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยา
โครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยาสำหรับโรงพยาบาล
1. ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
2. ยาที่มีปริมาณการใช้มาก
3. ยาที่มีความแตกต่างด้านราคาระหว่างผู้ผลิตภายในประเทศและผู้ผลิตต่างประเทศ
4. ยาที่มีข้อมูลว่ามีปัญหาด้านคุณภาพ
5. ยาที่มีความแปรปรวน ความไม่สม่ำเสมอ ด้านคุณภาพ
6. ยาที่มีผลต่อชีวิตอย่างยิ่งยวด
7. ยาที่มีดรรชนีในการรักษาแคบ
8. ยาสำหรับสถานการณ์ระบาด
9. ยาที่ใช้รักษาโรคเรื้อรัง
10. ยากำพร้า
11. ยาสำหรับเด็ก
12. ยาที่มีราคาต่ำกว่าปกติ
13. ยาที่ยังไม่มีข้อมูลการตรวจวิเคราะห์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (23 กันยายน 2554)
ผู้ประสานงาน สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลยาและเครื่องสำอางค์
E-mail : swindowone@gmail.com
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีสุดบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Browser ดาวน์โหลด Firefox และ ดาวน์โหลด GoogleChrome