ที่อยู่หน่วยตรวจวิเคราะห์
ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รายชื่อหน่วยตรวจวิเคราะห์ จำนวน 16 หน่วยงาน
Records - of

ID

หน่วยงาน

ที่อยู่

จังหวัด

โทรศัพท์

web

1ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง)153 ม.4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000ตรัง0-7550-1050-3
2ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี)54 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330อุดรธานี0-4220-7364-6
3ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี)59/2 หมู่ 3 ถ.เมืองใหม่ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000ชลบุรี0-3878-4006-7,0-3845-5200
4ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม)136 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000สมุทรสงคราม0-3472-0668-71
5ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (นครราชสีมา)54 ม.9 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000นครราชสีมา0-4434-6006-13
6ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น)400/2 ม.4 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000ขอนแก่น0-4324-0800
7ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี)82 ม.11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000อุบลราชธานี0-4531-2230-3
8ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์)267 หมู่ 8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000นครสวรรค์0-5624-5618-20
9ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก)330 ม.5 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000พิษณุโลก0-5532-2824-6
10ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่)191 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180เชียงใหม่0-5311-2188-90
11ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)102 ม.9 ถ.สุราษร์ฯ-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100สุราษฎร์ธานี0-7735-5301-6
12ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา)616/1 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100สงขลา0-7444-7024-8
13ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย)148 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100เชียงราย0-5317-6225-6
14ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 (ภูเก็ต)141 หมู่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ. ภูเก็ต 83110 ภูเก็ต0-7635-2041-2
15กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายอาคาร 9 ชั้น 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรีโทร 02-951-0000 (อัตโนมัติ) 20 คู่สาย 02-589-9850-8 ต่อ 99495 โทรสาร 02-591-5436
16สำนักยาและวัตถุเสพติดอาคาร2 ชั้น4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000นนทบุรี0-2951-0000 ต่อ 99116, 99117
Entries Per Page
Page of

ผู้ประสานงาน สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลยาและเครื่องสำอางค์
E-mail : swindowone@gmail.com
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีสุดบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Browser ดาวน์โหลด Firefox และ ดาวน์โหลด GoogleChrome