Link อื่นๆ
ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ประสานงาน สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลยาและเครื่องสำอางค์
E-mail : swindowone@gmail.com
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีสุดบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Browser ดาวน์โหลด Firefox และ ดาวน์โหลด GoogleChrome