บอกข่าวดี : บทวิเคราะห์คุณภาพยา
ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Records - of

ID

ชื่อเอกสาร

ดู-ดาวน์โหลด(ครั้ง)

วันที่โพสต์

1Cefoperazone and sulbactam for injection70731 มี.ค. 2558
2Imipenem and cilastatin for injection72131 มี.ค. 2558
3Lisinopril Tablet144813 พ.ย. 2556
4Meropenem for injection88331 มี.ค. 2558
5Valsartan Tablet347113 พ.ย. 2556
6Warfarin sodium Tablet230313 พ.ย. 2556
Entries Per Page
Page of

ผู้ประสานงาน สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลยาและเครื่องสำอางค์
E-mail : swindowone@gmail.com
เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีสุดบนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Browser ดาวน์โหลด Firefox และ ดาวน์โหลด GoogleChrome